18 Temmuz 2024 Perşembe

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Ali Bestami Kepekçi – Bilimsel Yayınlar

Uzmanlık Tezi

Düşük Akım Anestezisinde Kullanılan Akım Miktarlarının Anestezi Güvenilirliğine Etkisi (Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi – 2014) Görüntüle

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, KEPEKÇİ AHMET HAMDİ (2020). Percutaneous and Surgical Tracheostomyin Elderly. Global Journal of Otolaryngology.22(5), 103-146. doi:10.19080/GJO.2020.22.556100 Görüntüle
A2-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2020). Pressure Ulcer Formation Frequency and Evaluation of Effective Factors in Patients Followed in the Second Level Intensive Care Unit. International Journal of Contemporary Medical Research.7(8), H7-H11. doi:10.21276/ijcmr.2020.7.8.27 Görüntüle
A3-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÖNGEL ELIF, YAVASÇA HATİCE PINAR, TELLİ SERKAN (2020). Assessment of Difficult Intubation Predictors in Different Populations of Turkey. Journal of Contemporary Medicine.10(2), 243-247. doi:10.16899/jcm.745672 Görüntüle
A4-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2020). Evaluation of Preoperative Tests in Elective Surgeries of Asymptomatic Patients During Covid-19 Pandemic. Aurum Journal of Health Sciences.219-22. Görüntüle
A5-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, SUBASI BUGRA, KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, YARBİL AZİZ (2020). Comparison of the effects of low dose methylprednisolone and metoclopramide on nausea and vomiting and respiratory complications after adenotonsillectomy in children. Anaesthesia, Pain Intensive Care.24(5), 544-551. doi:10.35975/apic.v24i5.1360 Görüntüle
A6-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2020). Pandemi Sürecinde Temas Öyküsü Olmayan ve Asemptomatik Hastaların Ameliyat Öncesi Koronavirüs Taranmasında Gögüs Bilgisayarlı Tomografisi ve RT-PCR Testinin Degerlendirilmesi. TURAN-SAM(TURAN Stratejik Arastırmalar Merkezi).12(47), 418-424. Görüntüle
A7-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, KEPEKÇİ AHMET HAMDİ (2020). Corneal abrasion risk in septorhinoplasty operations under general anesthesia. Journal of Health Sciences and Medicine.3(4), 427-431. doi:10.32322/jhsm.784750 Görüntüle
A8-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, KEPEKÇİ AHMET HAMDİ (2020). Anesthetic and Analgesic Efficient of Regional Nerve Blockade in Otoplasty. Journal of Craniofacial Surgery.31(7), 1951-1954. doi:10.1097/SCS.0000000000006501 Görüntüle
A9-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2019). The Effects of Syrian Immigrants on Our Health System: Kilis State Hospital Operating Room Case Profile Changes over Years. Eurasian Journal of Medical Investigation.3(2), 127-131. doi:10.14744/ejmi.2019.98831, Görüntüle
A10-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2019). Choice of Anesthesia Method in Cesarean Delivery: Communication Between Anesthesiologist and Obstetrician. Journal of Contemporary Medicine.9(1), 27-31. doi:10.16899/gopctd.512719 Görüntüle
A11-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, OMAYGENÇ DERYA ÖZDEN, KARACA İBRAHİM OGUZ, TELLİ SERKAN, YÜCEPUR SERKAN, ÖZENÇ ECDER (2019). Even Lower is Possıble: Impact of Flow Rate on Safety Issues in Low Flow Anaesthesia. Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy.15(1), 15-23. doi:10.4274/BTDMJB.galenos.2017.20171005064643 Görüntüle
A12-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2019). Fresh Gas Flow Rate Management In Anesthesıa Inductıon Wıth Sevofluran For Ecologıcal Balance: 1-1-5. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN.28(12), 9552-9559. Görüntüle
A13-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, EROGLU AHMET (2019). The Relationship between Postoperative Pain and Analgesic Requirement and Preoperative Mental Symptoms in Septorhinoplasty Operations. EC Anaesthesia.5(11), 28-36. Görüntüle
A14-KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2019). Effect of Delivery Modes on Hearing Screening Results. Global Journal of Otolaryngology.20(4), 556045. doi:10.19080/GJO.2019.20.556045 Görüntüle
A15-KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, KÖKER MUSTAFA YAVUZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2018). An investigation of the prevalence of indoor and outdoor inhalant allergens in children with allergic rhinitis. ENT UPDATES.8(1), 45-50. doi:10.2399/jmu.2018001005 Görüntüle
A16-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÖZDEN OMAYGENÇ DERYA, YARBİL AZİZ, ÖZCAN IBRAHİM HALİL (2018). Infraclavicular Block Application in Delayed Brachial Artery Laceration. Eurasian Journal of Medical Investigation.2(1), 45-47. doi:10.14744/ejmi.2017.09797 Görüntüle
A17-KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2017). A Macroglossia Case With Lingual Amyloidosis. Eurasian Journal of Medical Investigation.1(1), 13-15. doi:10.14744/ejmi.2017.54264 Görüntüle
A18-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÇINAR ULAS (2017). Hastane Çalısma Ortamının Çalısanların Psikolojik Semptomları Üzerindeki Etkisi. International Refereed Journal Of Occupational Health And Safety.444-55. doi:10.17372/UHIGCSD.2017.4.5 Görüntüle
A19-KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, OZDAL ZİNCİR OZGE (2017). Odontogenic Myxoma: A Rare Tumor in the Maxillary Sinus. Eurasian Journal of Medical Investigation.1(2), 33-35. doi:10.14744/ejmi.2017.87597 Görüntüle
A20-ÇİFTÇİ TANER, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, YAVASÇA HATİCE PINAR, DASKAYA HAYRETTIN, INAL VOLKAN (2015). The Levels and Duration of Sensory and Motor Blockades of Spinal Anesthesia in Obese Patients That Underwent Urological Operations in the Lithotomy Position. BIOMED RESEARCH INTERNATIONALdoi:10.1155/2015/453939 Görüntüle
A21-YAVASÇA HATİCE PINAR, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, TELLİ SERKAN (2014). Weil hastalıgı: Sarılık, trombositopeni ve akut böbrek yetmezligi ile seyreden bir olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi.53(2), 109-111. Görüntüle

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2020). Ventilator-associated pneumonia rates and distribution of causative microorganisms in the second stage intensive care unit. Medicine Science International Medical Journal.9(3), 635-639. doi:10.5455/medscience.2020.06.114 Görüntüle
B2-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2020). Does applying epidural analgesia during delivery delay breastfeeding? Eurasian Journal of Medical Investigation.4(3), 395-400. doi:10.14744/ejmi.2020.49674 Görüntüle
B3-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2020). Spinal Anestezi ile Sezaryen Dogumda Izobarik Bupivakain ile Hiperbarik Bupivakain Kullanımının Degerlendirilmesi. Istanbul Yeni Yuzyil Universitesi, Yeni Yuzyil Journal of Medical Sciences.1(4), 61-66. doi:10.46629/JMS.2020.21 Görüntüle
B4-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, KEPEKÇİ HAYDAR IZZETTIN (2020). Ameliyathanelerde Is Saglıgı ve Güvenligi Açısından Risk Potansiyellerinin Irdelenmesi ve Aydınlatma Kosullarının Çalısanların Görsel Dikkat Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Incelenmesi. OHS ACADEMY.3(2), 156-161. doi:10.38213/ohsacademy.771964 Görüntüle
B5-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2019). Sringomyelinin eşlik ettiği Akut Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon. Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences.1(1), 68-71. Görüntüle
B6-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ERDOGAN ELIF, ZIVALİ MERVE (2019). Palliative Care Patients Frequency in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study. Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists’ Society.27(3), 193-197. doi:10.5222/jarss.2019.04127 Görüntüle
B7-KEPEKÇİ AHMET HAMDİ, DİZDAR GÖKALP, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2017). Platelet distribution width (PDW) data of patients with nasal polyposis: is it important for clinical severity? ENT Updates.7(1), 33-37. doi:10.2399/jmu.2017001002 Görüntüle
B8-TELLİ SERKAN, YAVASÇA HATİCE PINAR, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ERDOGAN ELIF (2014). Situs Inversus Totalis’li Olguda Torakal Epidural Anestezi ile Laparoskopik Kolesistektomi. Haseki Tıp Bülteni.52(1), 53-55. doi:10.4274/Haseki.1182 Görüntüle

C. Kitap veya kitap bölümü yazarlığı

C1- KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ. (2018) A’dan Z’ye Anesteziyoloji. ISBN: 978605335401. Nobel Tıp Kitabevleri. Görüntüle
C2- KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ. (2018) OBSTETRIC ANESTHESIA. ISBN: 9786052580561. Akademisyen Kitabevi. (Bölüm Yazarlığı) Görüntüle
C3- KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ. (2018) A’dan Z’ye Anesteziyoloji: Tekniker ve Teknisyenler için. ISBN: 9786053354741. Nobel Tıp Kitabevleri. Görüntüle

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

D1-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2020). Covid-19 Pandemisi Normallesme Sürecinde “Yeni Normal”e Göre Preoperatif Hazırlık. 1. Uluslararası Saglık Bilimlerinde Multidisipliner Çalısmalar Kongresi. 137-138. Görüntüle
D2-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, YARBİL AZİZ (2020). Yenidoganda Tekrarlayan Entübasyon Denemesi Basarısızlıklarında Trakea Gelisim Bozuklukları Aklımıza Geliyor Mu? 2. ULUSLARARASI SAGLIK BILIMLERI VE INOVASYON KONGRESI. 72-73. Görüntüle
D3-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÇINAR ULAS (2018). Hastane Çalısma Ortamının Çalısanların Psikolojik Semptomları Üzerindeki Etkisi. 9. Uluslararası Is Saglıgı ve Güvenligi Kongresi. Görüntüle
D4-YARBİL AZİZ, BENLİER NECLA, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, MECIT SEVDA, KANDALLI HASAN, KILIÇ ORHAN, KARAKIS ALKAN, ÇALİK MEHMET (2017). Regional Anesthesia in Clavicula Operations. SANKO University Innovation in Medicine Summit-3. 60. Görüntüle
D5-ÖZDEN OMAYGENÇ DERYA, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, TELLİ SERKAN, KARACA İBRAHİM OGUZ, YÜCEPUR SERKAN, ÖZENÇ ECDER (2016). Even lower is possible: impact of flow rate on safety issues in low flow anaesthesia. Euroanaesthesia 2016. 60. Görüntüle

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2020). Koronavirüs Pandemisinin Hamile Kadınların Sezaryen Doğumunda Anestezi Yöntemlerine Etkisi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğimizin 54.Ulusal E-Kongresi. Görüntüle
E2-YARBİL AZİZ, MENDEŞ ERGÜN, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, YALÇIN ÇOK OYA (2019). Savaş Yaralanmasına Bağlı Çoklu Travma Olgusunda Klavikula Cerrahisi İçin İnterskalen Brakiyal Pleksus ve Derin Servikal Pleksus Bloğu Uygulaması. 16. Ulusal Rejyonal Aneztezi Kongresi. Görüntüle
E3-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2019). Akromegali Olgusunda Elektif Sezaryen İçin Anestezi Yönetimi. 6. Rize Tematik Anestezi SempozyumuPerioperatif Sıvı Yönetimi. Görüntüle
E4-KANADLI HASAN, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, MENDEŞ ERGÜN, KARAKIŞ ALKAN, YARBİL AZİZ (2018). Şarapnel Parçasına Bağlı Boyun Yaralanma Olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi. Görüntüle
E5-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2018). Doğumda epidural analjezi ile bebeklere kulak verelim: “…anne eğer zorunda değilsek, ben normal yolla doğmak istiyorum…” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi. Görüntüle
E6-KANDALLI HASAN, YARBİL AZİZ, KARAKIŞ ALKAN, MENDEŞ ERGÜN, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2018). Suriye’de Savaş Yaralanmasına Bağlı Multitravma Olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi. Görüntüle
E7-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, YAVASÇA HATİCE PINAR (2018). Sringomyelinin eşlik ettiği Akut Transverse Myelit ve Lumbar Ponksiyon. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi. Görüntüle
E8-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2018). Sezaryen Operasyonlarında Uygulanan Anestezi Yönteminin Seçiminde Hastaların ve Hekimlerin Rolü. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi. Görüntüle
E9-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ZIVALİ MERVE (2018). Genel Yoğun Bakım Üntesinde İzlenen Hastalrın Demoğrafik ve Klinik Özelliklerinin Analizi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi. Görüntüle
E10-YARBİL AZİZ, ŞAHİN LEVENT, MECİT SEVDA, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2016). Suriye Savaşı Yaralanmalarına Bağlı Pediatrik Olgularda Bilateral İnfraklavikular Blok Uygulamaları. SANKO Üniversity Innovation in Medicine Summit-2. Görüntüle
E11-YARBİL AZİZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, ŞAHİN LEVENT, SARIÇİÇEK VAHAP, MECİT SEVDA, YÜCE YILDIRIM MÜGE (2016). Savaş Yaralanmasında Santral ve Periferik Sinir Bloğunun Birlikte Uygulanması. SANKO Üniversity Innovation in Medicine Summit-2. Görüntüle
E12-YARBİL AZİZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ŞAHİN LEVENT, MECİT SEVDA, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, YÜCE YILDIRIM MÜGE (2016). Savaş Yaralanmasında Klavikula Operasyonuna Rejyonal Anestezi ile Yaklaşım. SANKO Üniversity Innovation in Medicine Summit-2. Görüntüle
E13-YARBİL AZİZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ŞAHİN LEVENT, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, MECİT SEVDA (2016). Klavikula Operasyonlarında Rejyonal Anestezi. SANKO Üniversity Innovation in Medicine Summit-2. Görüntüle
E14-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, YARBİL AZİZ, GÜL RAUF, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, MECİT SEVDA, YÜCE YILDIRIM MÜGE (2015). Suriye savaşı yaralıları ve travma hastalarında uyguladığımız rejyonalanestezi yöntemlerinin retrospektif değerlendirilmesi. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E15-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, YARBİL AZİZ, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, ŞAHİN LEVENT, SARIÇİÇEK VAHAP, KONUKOĞLU OĞUZ (2015). Gecikmiş brakiyal arterkesisinde infraklavikular blok uygulaması. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E16-YARBİL AZİZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ŞAHİN LEVENT, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, MECİT SEVDA, KONUKOĞLU LEVENT, ÜNER SERDAR, GERÇEKÇİOĞLU ADNAN, DOYURAN ALPER, YILMAZ MUSTAFA KEMAL (2015). Klavikula operasyonlarında rejyonalanestezi. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E17-MECİT SEVDA, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, YARBİL AZİZ, ŞAHİN LEVENT, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ (2015). Suriye savaşı yaralanmalarına bağlı pediatrik olgularda bilateral infraklavikular blok uygulamaları. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E18-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, GÜL RAUF, YARBİL AZİZ, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, MECİT SEVDA, ÜNER SERDAR, YILMAZ MUSTAFA KEMAL, GERÇEKÇİOĞLU ADNAN, KONUKOĞLU LEVENT, DAĞDEVİREN MEHMET EMİN (2015). Suriye savaşı yaralılarındaki ekstremite operasyonlarındarejyonal anestezi uygulamalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E19-YARBİL AZİZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, ŞAHİN LEVENT, SARIÇİÇEK VAHAP, MECİT SEVDA, YÜCE YILDIRIM MÜGE (2015). Savaş yaralanmasında santral ve periferik sinir bloğunun birlikte uygulanması. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E20-YARBİL AZİZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ŞAHİN LEVENT, MECİT SEVDA, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, YÜCE YILDIRIM MÜGE (2015). Savaş yaralanmasında klavikula operasyonunarejyonal anestezi ile yaklaşım. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E21-YARBİL AZİZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ŞAHİN LEVENT, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, MECİT SEVDA, ARSLAN SELAHATTİN, KONUKOĞLU LEVENT (2015). Tekrarlayanomuz ve kol cerrahilerinde brakiyalpleksusa kateter yerleştirilmesi. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E22-YARBİL AZİZ, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, MECİT SEVDA, GÜL RAUF, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, DOYURAN ALPER (2015). Kafa travmalı pediatrik hastada ön kol reimplantasyonunda infraklavikular blok. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E23-YARBİL AZİZ, GÜL RAUF, KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÖZCAN IBRAHİM HALİL, ALMACIOĞLU MEHMET ALİ, MECİT SEVDA (2015). Doğumsal solunum yolu anomalisi olan yenidoğanda entübasyon. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E24-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, ÖZDEN OMAYGENÇ DERYA, TELLİ SERKAN, KARACA İBRAHİM OĞUZ, YÜCEPUR SERKAN, ÖZENÇ ECDER (2015). Düşük akım anestezisinde kullanılan akım miktarlarının anestezi güvenilirliğine etkisi. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. Görüntüle
E25-KEPEKÇİ ALİ BESTEMİ, YAVASÇA HATİCE PINAR, TELLİ SERKAN, GÜL RAUF, SEZİN DUYGU, YILMAZ CANAN, KARABATAK SELÇUK, GÜL TANDOĞAÇ HAVVA, ÇİFTÇİ TANER, METİN YAMAÇ DİLEK, EMİNOĞLU ŞERMİN, YÜCEPUR SERKAN (2015). Türkiye’de coğrafi bölgelere göre entübasyongüçlüğü sıklığı ve nedenleri. 49.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi.