23 Temmuz 2024 Salı

EN GÜZEL SOHBET

Kur’an-ı Kerîm, Allah (c.c.) ‘ın biz insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır.


Kur’an-ı Kerîm , fert ve cemiyet bazında tüm dönemlerde hidayet ve çözüm rehberi olmuş ve de kıyamete kadar olacaktır. Bir cemiyetin en önde geleninden, en vasıfsız üyesine kadar herkes, Kur’an-ı Kerim’de kendisi ile alakalı bir şey bulur. Öyle bir mucizedir ki; her dönemde herkes çözümü Kur’an’da ve de Kur’an-ı Kerim’i hayatına düstur edenlerde bulmuştur. Sadece uhrevi değil; dünyevi mutluluğun, huzurun yolu da yine Kur’an-ı Kerim’dedir.


Gelin Kur’an-ı Kerim’i, Yüce Rabbımızın(c.c.) kelamları ile tanımaya çalışalım:


İşte bu Kur’an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah’tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız” (En’âm: 155).


Onlar, hâlâ Kur’an’ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı.” (Nisâ: 82).


Kur’ân-ı Kerîm doğru yol gösterici, mü’minlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir” (Bakara: 97).


Gerçekten bu Kur’an insanları öyle bir yola doğrultup götürür ki, o en adil ve en doğru yoldur.”İsra-9


Sana bu kitabı her şeyin apaçık bir beyanı, bir hidayet, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olmak üzere peyderpey indirdik.“Nahl-89


Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olan dertlere bir şifa, mü’minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.”Yunus-51


Kur’an-ı Kerime sarılınız ve ayrılığa düşmeyiniz“Al-i İmran-5


 


Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) de birçok Hadis-i Şeriflerinde bizlere Kur-an’ı Kerim’i anlatmıştır.


Ebû Mûsâ el-Eş’ari (ra) Hz. Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:


Kur’an’ı okuyan ve gereğini olduğu gibi tatbik eden mü’min, kokusu hoş, tadı güzel turunç meyvesi gibidir. Kur’an okumayan, fakat gereğini tatbik eden mü’min, tadı olan ve fakat kokusu bulunmayan hurmaya benzer. Kur’an okuyan, fakat gereğini tatbik etmeyen münâfık da, sadece kokusu hoş olan fesleğen gibidir. Kur’an okumayan münâfık da, tadı acı ve kokusu çirkin Ebû Cehil karpuzuna benzer.


H z. Peygamberin şu: hadisi şerifleri, inananlar için talimat olmalıdır: “Çocuklarınıza Peygamber sevgisini, ehl-i beyt sevgisini ve Kur’an okuma sevgisi güçlü bir şekilde aşılayıp gönüllerine ve kafalarına yerleştiriniz.” Fethul Kebir 1/59


Yazımızın sonunda Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın kaleme aldığı bir makaleden alıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum:


“Şüphesiz Kur’an-ı Kerim kıymetini sahibinden alır. O’nun sahibi ve koruyucusu Âlemlerin Rabbi olan Allah’tır (cc). Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelâmıdır. Allah onu vahiy yoluyla Peygamberi Hz. Muhammed’in (sav) kalbine indirmiştir. Elçilerin en emini Hz. Cebrail Kur’an-ı Kerim’in inzalinde görevlendirilmiş bir melektir.


Kur’an-ı Kerim’i okuyan, Allah ile konuşmuş gibidir. Zira kul O’nun kelâmı ile meşgul olmakta, O’nun kelâmı ile O’na yakarmakta, O’na yaklaşmaktadır.


Kur’an-ı Kerim’in faziletini en iyi bilenler, onu en iyi yaşayanlardır. Zira Kur’an-ı Kerim’in emirlerini yaşamadığı halde okuduğunu iddia edenlere Kur’an-ı Kerim lanet etmektedir.


…


Hatta Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve yaşayanın baba ve annesine de birer şeref elbisesi giydirilecektir. Onlar, “Bu bize niçin giydirildi?” diye sorduklarında; “Evladınızın Kur’an’ı öğrenmesinin karşılığıdır.” denilecektir.”


 


Allah(c.c.) ile konuşmaya; Kur’an-ı Kerim okumaya var mısınız? Sakın ha sonrasında yapacağınız duada bizleri ve geçmişlerimizi unutmayın. 


 


Dr. Ali Bestami Kepekçi / 17.07.2008

Benzer Yazılar
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi