24 Temmuz 2024 Çarşamba

Anestezi Sözleri

“Anesteziyoloji sizlerin inançları üzerinde yükselecek bir istikbaldir.”
Prof. Dr. Sadi SUN

“Hayatlarını Anestezinin sağladığı imkanlara medyun olanlar kadar, başarılarını sizlerin mahareti üzerine kuranlar da (ifade etseler de etmeseler de) sizlere müteşekkirdirler.”
Prof. Dr. Sadi SUN

“Yeterli Anestezisti olmayan bir memleketin cerrahisi kısır, halkı ise bahtsızdır.”
Prof. Dr. Sadi SUN

“Halkımız, ameliyat olduğu zaman kendisine bakan, ağrı duymamasını sağlayan ve tedavi eden Anestezist’in kim olduğunu, ne yaptığını ve kendisi için ne kadar gerekli ve önemli olduğunu anlayacak bilinç düzeyine ulaştırılmalıdır.Bunu yapmak görevi herkesten önce Anestezist’lere düşer.”
Prof. Dr. Sadi SUN

“İnsanın insana güvenmesinin, bir insanın kendisini bayıltıcı bir zehirle, başkaları tarafından ağrısız, bilinçsiz ve yardımsız bir durumda bırakılmasına izin vermesinden, daha güzel bir örneği var mı?”
Prof. Dr. Theodor Billroth

” Her ameliyat, o ameliyatın anestezi ekibi için adeta sırat köprüsünden geçiş gibidir.”
Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi

Benzer Yazılar
Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi