18 Temmuz 2024 Perşembe

Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi

Kelin ilacı olsa…

Ülkemizde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere kanunlar, belediyelere sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında önemli yetki ve fonksiyonlar yükleyerek, Sosyal Belediyecilik hizmetlerini şart koşmuş, güvence altına almıştır. Kimsesizlerin, evsizlerin, sokak çocuklarının ve muhtaç kadınların barınma ihtiyaçlarından tutun da yaşlılara huzurevleri tesis etmek, kütüphane ve kültür merkezlerini mahallelere kadar […]

İklim Değişikliği ve Beyin Hastalıkları Üzerindeki Etkileri

Bugün sizlerle iklim değişikliğinin etkileri üzerine yapılmış bir çalışmayı irdeleyeceğiz. İklim Değişikliği Nedir? İklim değişikliği, atmosferdeki sera gazlarının artışıyla birlikte dünyanın ortalama sıcaklıklarının yükselmesi ve hava düzenlerinin değişmesi anlamına gelir. İnsan faaliyetleri, özellikle fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma ve endüstriyel faaliyetler, bu süreci hızlandırmaktadır. Yanlış enerji politikaları, doğaya verilen zarar ve yetersiz çevre koruma önlemleri, iklim […]

Sıcaklık Algısında Cinsiyet ve Metabolizma İlişkisi: Kadınlar daha çabuk mu üşürler?

Sıcaklık algısı karmaşık bir konudur ve birçok faktörden etkilenir. Cinsiyet, sadece bu denklemde küçük bir bileşendir ve bireysel farklılıklar daha büyük bir rol oynar.

Otizm Riskini Belirlemeye Yardımcı Olabilecek Metabolik Değişiklikler Keşfedildi

Çalışmada, otizm riski taşıyan bebeklerin metabolik değişiklikleri doğum anında incelenmiştir. Ayrıca, 5 yaşındaki çocuklardan oluşan bir diğer grup incelenmiş ve bu grupta otizm tanısı konulanlar ile nörotipik gelişenlerin metabolik profilleri karşılaştırılmıştır. Otizm tanısı konulan çocuklarda, araştırmacılar tarafından incelenen 50 farklı biyokimyasal yolun sadece 14’ü, otizmin metabolik etkisinin %80’inden sorumlu olmuştur.

Hamilelikte Sigara Kullanımı Yenidoğan Sağlığını Tehdit Ediyor!

Hamilelik sırasında hem esrar hem de nikotin kullananlarda bebek ölümü, hiç kullanmayanlara kıyasla dört kat daha yüksekti. Oran, sadece esrar veya nikotin tek başına kullananlara kıyasla neredeyse iki kat daha yüksekti.

Cinsiyetler Arası Alkol İsteği ve Ağır İçicilik Farklılıkları: Yeni Bir Araştırma Açığa Çıkarıyor

Araştırmacılar, katılımcılar görüntüleri incelediği sırada beyin fonksiyonuna baktığında, duygu, ödül, stres ve duygu düzenlemesi ve dürtü kontrolü ile bağlantılı olduğu bulunan beyin devrelerinin erkekler ve kadınlar arasında farklı şekillerde yanıt verdiğini buldular.

Orta Yaşlardaki Düzenli Egzersizin, Kadınların İleriki Yaşamındaki Fiziksel Sağlıkla Önemli Bir Bağlantısı Olduğunu Gösteren Bir Çalışma

Yapılan çalışma, kadınların orta yaş boyunca aktif olmasının, ileriki yaşamda fiziksel sağlık için en çok faydayı sağlamak açısından önemli olduğunu göstermektedir. İdeal olarak, kadınlar 55 yaşına geldiğinde aktivite seviyelerini kuralları karşılamak üzere artırmalıdır.

Kanser Nedir? Geçmişten Günümüze Kanser

Kanser kelimesinin kökenini hiç merak ettiniz mi? Antik Yunan’dan günümüze, kanser anlayışımız ve tedavi yöntemlerimiz nasıl değişti? İşte size bir yolculuk: ‘Kanserin Tarihçesi: Antik Yunan’dan Günümüze Kanser Anlayışı ve Tedavisi’.

Yaşlı Yetişkinler İçin Müzik: Bilişsel Sağlık Üzerindeki Olumlu Etkileri

araştırma, müzik dinlemenin yaşlı yetişkinlerde bilişsel sağlığı geliştirmede önemli bir rol oynayabileceğini ve bu etkinin, beyinde ödülle ilişkilendirilen bölgelerin aktive edilmesiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu bulgular, müzik terapilerinin nörodejeneratif hastalıkların yönetiminde potansiyel olarak etkili olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmacılar, Yağ Asitleri ve İnsülin Arasında Şaşırtıcı Bir Bağlantı Keşfetti

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, hücresel büyüme ve sağlıklı hücre zarları için gereklidir ve genellikle beslenmemizin önemli bir parçasıdır. Ancak, yapılan araştırma, bu yağ asitlerinin insülin birikimini artırarak vücutta toksik etkiler yaratabileceğini gösterdi.

Kolesterol Seviyelerini Düzenlemek, Kanser Tedavisini İyileştirmenin Anahtarı Olabilir

Kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinin kanser tedavisi üzerindeki olumlu etkisi, gelecekte daha etkili ve kişiye özel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. Araştırmacılar, bu mekanizmanın diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılmasını umut ediyor.

Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi