24 Temmuz 2024 Çarşamba

Elektronik Sigara ve Astım İlişkisi?

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan bu çalışma, ABD yetişkinlerinde e-sigara kullanımı ile astım başlangıcının erken yaş arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, Hiç sigara kullanmayan yetişkinler (≥18 yaş) ve gençler (12-17 yaş) arasında son 30 gün içinde elektronik nikotin dağıtım sistemlerinin (e-sigara) kullanımı astımın başlangıç ​​yaşı ile ilişkili midir?” sorusunun cevabını aramışlar.

Çalışmanın Önemi

Bu çalışmaya kadar elektronik nikotin dağıtım sistemlerinin (e-sigara) kullanımının astımın başlangıç ​​yaşı ile ilişkisi ortaya konmamış idi. Araştırmacılar, bu çalışmada astımı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmayan ve hiç sigara kullanmayan erişkinlerde ve gençlerde son 30 günlük elektronik sigara kullanımı ile astımın başlangıç ​​yaşı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamışlar.

Çalışmanın Kapsam Alanı   

Bu kohort çalışması, ABD’yi ulusal düzeyde temsil eden Tütün ve Sağlık Nüfusu Çalışmasının (2013-2021) (Population Assessment of Tobacco and Health Study) 1’den 6’ya kadar olan dalgalarının ikincil bir analiziydi. Uygun katılımcılar, ilk katılım dalgasında astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmayan yetişkinleri (≥18 yaş) ve gençleri (12-17 yaş) içermekteydi. Veri analizi Eylül 2022’den Nisan 2024’e kadar gerçekleştirildi.

Çalışmada çalışmaya katılanların son 30 günlük elektronik sigara kullanımları sorgulandı. 7766 yetişkin (4461 kadın- 3305 erkek) 17 023 genç (8514 kadın- 8509 erkek) olmak üzere toplam 24 789 katılımcı dahil edilmiş.

Elektronik Sigara Kullanımı Astım Başlangıç Riskini Artırıyor

Çalışmanın sonunda, “son 30 gün içinde elektronik sigara kullanmış yetişkinlerde kullanmayan yetişkinlere kıyasla daha erken yaşlarda astım başlama riskinde %252 artış” saptanmış.

Bu kohort çalışması, hiç sigara kullanmadığını, astımı veya KOAH’ı olmadığını ve ilk katılım dalgasında elektronik sigara kullandığını bildiren yetişkinlerin, elektronik sigara kullanmadığını bildiren yetişkinlerle karşılaştırıldığında daha erken yaşlarda astım insidansı riskinin arttığını buldu.

Bu bulgular, e-sigara kullanan yetişkinlerde astımın erken yaşlarda başlamasını önlemek, halk sağlığını korumak ve astım tarama kılavuzlarının geliştirilmesine yardımcı olmak için tütün düzenlemelerine, önleme, müdahale kampanyalarına ve bırakma programlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Sigara veya yanıcı ürün kullanımı astım başlangıcı riskinin artmasıyla ilişkilidir. Elektronik nikotin dağıtım sistemleri (elektronik sigaralar ( e-sigaralar), buharlaştırıcılar, elektronik sigara kalemleri, nargile kalemleri, ve/veya elektronik pipolar [e-borular]) başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde oldukça popülerdir.

Ne yazık ki son yıllarda tüm dünyada gittikçe artan bir elektronik sigara kullanımı söz konusudur.

E-Sigara Kullanımı Gençler Arasında Yaygınlaşıyor

18-20 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin %20’sinden fazlası en az bir kez e-sigara denemiştir. Dünya genelinde yapılan 26 ulusal anketten ve 69 ülke ile bölgeden elde edilen veriler, 3925 çocuk ve ergeni kapsamaktadır. Bu veriler, nikotin içeren ve içermeyen elektronik dağıtım sistemlerinin kullanım oranının %17,2 olduğunu göstermektedir. Bu da dünya genelinde her 5 çocuk veya ergenden 1’inin nikotin içeren elektronik dağıtım sistemleri ile tanışık olduğunu ortaya koymaktadır.

Ülkemizde yapılan anket çalışmaları da bu durumu doğrular nitelikte olup, e-sigaranın gençler arasında yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir. Bu bulgular, gençler arasında e-sigara kullanımının giderek arttığını ve küresel bir sorun haline geldiğini ortaya koymaktadır.

Astım

Astım, ABD’de 27 milyondan fazla insanı etkileyen en yaygın solunum yolu hastalıklarından biridir. 2021 yılında, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olmaksızın astıma atfedilebilecek ABD acil servis ziyaretlerinin sayısı yaklaşık 939.000’dir. Türkiye’de çocuklarda astım prevalansı %10-15 arasında değişmektedir. Erişkinlerde ise bu oran %5-7 civarındadır.

Astımın sağlık üzerindeki yükünü azaltmak için erken hastalık taraması da dahil olmak üzere sistematik çabalara ihtiyaç vardır. Astımın başlangıç ​​yaşı üzerindeki etkisini hafifletmek için e-sigara kullanımına yönelik önleme ve bırakma programlarına ihtiyaç vardır.

Tütün Kullanımı ile Mücadele Eylem Planları Geliştirilmelidir

Bu çalışma, özellikle gençler arasında e-sigara kullanımının etkisini daha fazla araştırma gerekliliğini vurgulamakta ve astımı daha erken tespit etmek ve tedavi etmek için tarama yönergelerinin değiştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Astımın sağlık yükü, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre okul veya iş günleri kaybı, ölüm ve tıbbi maliyetler nedeniyle yıllık 300 milyar dolar kayba yol açmaktadır. E-sigara kullanımına bağlı astımın erken yaşta başlamasını önlemek için tütün düzenlemeleri, önleme çabaları ve bırakma programları gereklidir.

Tütün ve tütün benzeri ürünlere hangi yöntemlerle olursa olsun maruz kalmanın sağlık problemlerine neden olacağı konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. Halkı eğitmek, halk sağlığını korumak, olumsuz sağlık sonuçlarını önlemek ve kullanıcıları tütün vb. ürünleri kullanmayı bırakmaya motive etmek için yollar geliştirmek şarttır. Elektronik sigara kullanan yetişkinlere yönelik önleme ve bırakma programlarına da ihtiyaç olduğu aşikardır.

Kaynaklar:

  • Türk Toraks Derneği’ nin Elektronik Sigara ve Isıtılmış Tütün Ürünleri Hakkında Görüş Raporu https://www.toraks.org.tr/site/news/10669#:~:text=18%2D20%20ya%C5%9F%C4%B1ndaki%20yeti%C5%9Fkinlerin%20%25%2020,%25%2017%2C2%20olarak%20bildirilmi%C5%9Ftir.
  • medicalxpress.com
  • Use of Electronic Nicotine Delivery Systems and Age of Asthma Onset Among US Adults and Youths. Adriana Pérez, PhD1,2; Sarah Valencia, MS2; Pushan P. Jani, MD3; et al. JAMA Netw Open. 2024;7(5):e2410740. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.10740

 

 

 

Benzer Yazılar
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi