23 Temmuz 2024 Salı

Anestezi Korkusu

Anestezi konusu ile ilgili yayınlamış birçok araştırma makalesi vardır.

Sizler için bunlardan 3 adedini analiz ettik. 

İlk incelediğimiz makalede; hastaların ameliyat öncesi genel anestezi ile ilgili kaygılarını tanımak, hastaların anestezi öncesi sıkıntılarının ana kaynaklarını ( ameliyat sonrası ağrı, ölüm korkusu, mide bulantısı, iğne fobisi, felç, ameliyat sırasında farkındalık ve kişisel bilgilerin ifşa edilme olasılığına ilişkin endişe) ve korkular ile hastaların demografik özellikleri ( Cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve önceki anestezi deneyimi) arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmış idi. 

Tarih: Temmuz-Eylül 2016

Hastane: King Khalid University Hospital

Sonuç;
İlk üç korku nedeni;

  • Ameliyat sonrasında ağrı korkusu ve uykulu olma,
  • Ameliyat esnasında farkındalık korkusu idi.

Hastalar ameliyathanedeki dren ve iğnelerden , genel anestezi altında kişisel sorunlarının açığa çıkmasından ve ameliyattan sonra uyanamamaktan daha az korkuyorlar.

Yaş ve cinsiyet hastalar arasındaki genel korkunun önemli belirleyicileriydi.

Çoğunlukla kadınlar, özellikle 40 yaşın üzerindekiler, korkma riski daha yüksekti.
Sonuçlar, hastaların demografik özelliklerinin korkularıyla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

 

İncelediğimiz İkinci makale; bu kez Bölgesel Anestezide Korku konusu işlenmiş idi.

Bölgesel Anestezide Korku

Tarih: 2017 Nisan-Haziran
Yer: Hindistan MS Ramaiah Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji Bölümü ve Psikiyatri Bölümü

Amaç; ameliyat olması planlanan 18-80 yaş aralığında olan 150 hasta üzerinde,  ameliyat öncesi ve sonrası korku durumlarının incelenmesi idi.

Sonuç;

Genel olarak, hastaların %75,3’ünde ameliyat öncesi korku vardı.

Ameliyat sırasında ağrı korkusu ve iğne korkusu çalışma popülasyonunda gözlemlenen en yaygın korkulardı.

Hastalar bulantı, kusma ve baş ağrısı ile ilgili daha az korku yaşadılar. Hastaların demografik detayları, cinsiyet dışında korkularıyla anlamlı bir korelasyon göstermedi.

Üçüncü makalede ise hastaların kaygılarının sebebi incelenmiş idi. 

Ameliyat Korkusu ve Anksiyete

Yer; Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı ve Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği

Tarih; Mayıs 2016–2017

Amaç; hastaların anestezi ile ilgili kaygılarının nedenlerini ortaya çıkarmak olarak tanımlanmış. 

Sonuç;

Çoğu hasta, ameliyat sırasında  uyanma ve ameliyat sonrası ağrı konusunda endişeliydi.
Ölüm korkusu olan, uyanma korkusu yaşayan hastaların anksiyete durumu, ölüm korkusu olmayan uyanma korkusu olmayan hastalara göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu.
Bulantı kusma kaygısı olan hastaların kaygı seviyesinin yüksek olmaması dikkat çekici idi.
Ameliyat sonrası kaygı durumu istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, ameliyat sonrası kaygısı olan hastaların bilgi isteme alt puanları, kaygısı olmayan hastalara göre anlamlı olarak yüksekti.

 

KAYNAKÇA

  • Ruhaiyem, M. E., Alshehri, A. A., Saade, M., Shoabi, T. A., Zahoor, H., & Tawfeeq, N. A. (2016). Fear of going under general anesthesia: A cross-sectional study. Saudi journal of anaesthesia, 10(3), 317.
  • Bheemanna, N. K., Channaiah, S. R. D., Gowda, P. K., Shanmugham, V. H., & Chanappa, N. M. (2017). Fears and perceptions associated with regional anesthesia: A study from a tertiary care hospital in South India. Anesthesia, essays and researches, 11(2), 483.
  • Celik, F., & Edipoglu, I. S. (2018). Evaluation of preoperative anxiety and fear of anesthesia using APAIS score. European journal of medical research, 23(1), 1-10.

 

Hazırlayan: Elif Nur Özkan / SHMYO Anestezi Programı

 

Benzer Yazılar
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi